پیش خرید دامنه های حرفه ای

پیش خرید دامنه های حرفه ای

اگر متقاضی ثبت دامنه هایی هستید که قبلا توسط اشخاص دیگری ثبت شده و در حال حاضر آزاد نیست، میتوانید با تهیه این سرویس به محض آزاد شدن دامنه از آن مطلع شده و بلافاصله به نام خودتان ثبت نمایید.

هزینه پرداخت شده شامل:

  • ثبت خودکار دامنه بمدت یک سال برای یک دامنه
  • حق الزحمه سرویس اطلاع رسانی

چنانچه موفق به ثبت دامنه نشدید، چیزی را از دست نخواهید داد، کافیست نام دیگری انتخاب نموده و منتظر شوید.

شامل دامنه های: .COM, .CO, .INFO, .ORG, .NET, .ME, .MOBI, .US or .BIZ.

$28.99 / هر year