انتخاب هاست و دامنه

هنوز دامنه تهیه نکرده اید؟

سرویس میزبانی سی پنل

cPanel Hosting
هاست سی پنل پایه
$12.99 / هر month
cPanel Hosting
هاست سی پنل اقتصادی
$19.99 / هر month
cPanel Hosting
هاست سی پنل نیمه حرفه ای
$22.99 / هر month
cPanel Hosting
هاست سی پنل حرفه ای
$30.99 / هر month

سرویس میزبانی وردپرس

WordPress
هاست وردپرس پایه
$12.99 / هر month
WordPress
هاست وردپرس کاربردی
$16.99 / هر month
WordPress
هاست وردپرس نیمه حرفه ای
$23.99 / هر month
WordPress
هاست وردپرس حرفه ای
$88.99 / هر month

سرویس میزبانی تجاری و سازمانی

Hosting
هاست تجاری پایه
$39.74 / هر month
Hosting
هاست تجاری بهینه
$65.74 / هر month
Hosting
هاست تجاری متوسط
$91.74 / هر month
Hosting
هاست تجاری وسیع
$130.74 / هر month