Alex Persia

طراحی لوگو الکس پرشیا

جزئیات پروژه

کارفرما: الکس پرشیا
زمینه شغلی: مکانیک خودرو

شرح پروژه

طراحی لوگوی الکس پرشیا که در زمینه سرویس و تعمیر خودرو بصورت سیار مشغول به سرویس دهی در کشور استرالیا هستند.

در کنار این لوگو، طراحی کارت ویزیت بصورت پشت و رو نیز انجام شد.

همچنین یک بنر به زبان فارسی با حفظ تم کارت ویزیت و لوگو طبق سفارش مشتری طراحی و تحویل گردید.