طرح تبلیغاتی دوخت روی کلاه

جزئیات پروژه

کارفرما: Alex Persia
زمینه شغلی: مکانیک خودرو

شرح پروژه